top of page
Ekran Resmi 2023-07-25 16.44.19.png

İSG GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  • Datacosmos olarak; Yedekleme, Felaket Kurtarma, Arşiv, Hosting çözüm faaliyetlerine öncülük ederek, en çok tercih edilen şirket olmayı hedefliyoruz. Yüksek kaliteli ürünleri, müşteri beklentilerini dikkate alarak hızlı bir şekilde yerlerine ulaştırmak öncelikli ilkelerimizdendir.

  • İnsana ve çevreye değer veriyoruz. Çevreye ve topluma olabilecek olumsuz etkilerimizi sürdürülebilirlik programları uygulayarak azaltıyoruz. Kirliliği kaynağında önlüyoruz, çevre ve enerji performansının arttırılması için sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yaşam kalitesinin devamlılığını çevrenin korunmasını sağlayarak garanti altına alıyoruz. Bununla birlikte yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları yapıyor ve İSG yönetim ve performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Hedeflerimize ve kuruluşumuzun bağlamına uygun olarak çalışıyoruz.Paslanmaz çelik üretimi, lojistik, muhasebe, finans, satınalma, satış, insan kaynakları, bakım, idari işler, çevre yönetim sistemleri, kalite sistemleri, ISG ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Hizmetlerin sunumu ve faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatları belirleyip, tehlikeleri ortadan kaldırıp,isg risklerini azaltarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürün ve hizmetler gerçekleştiriyoruz.

 

  • Hedeflerimizi, risklerimizi, oluşturduğumuz planlarımızı ve aldığımız aksiyonları sürekli gözden geçiriyoruz. Gerekli olan teknolojik ihtiyaçları, insan kaynaklarını ve finansal kaynakları belirliyoruz. Farkındalık yaratmak için çalışanlarımıza, müşterilerimize, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Çevre, İSG, Kalite, Enerji Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği kapsamında sürekli iyileştirmeyi sağlamak için standart ve bilimsel değerlendirme metotlarını işletmenin her aşamasında; tasarımdan hammadde satın almasına, bakım ve taşeron faaliyetlerine, ürünün son kullanıcıya ulaşmasına ve atık oluşumuna kadar geçen her adımda kullanıyoruz. Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları ayıracağımızı taahhüt ediyoruz. 

 

  • Tüm bunları yaparken yürürlükte bulunan ve yükümlü olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara ve uygunluk yükümlülüklerimize uygun çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

 

Genel Müdür

  10.02.2020

bottom of page